2

 

خاطره بر باد میگذرد تو گفتی افسانه است من میگویم افسانه بود...
 
n15.jpg - 153.19 KB
 
ایستاده از راست/جانی آذرپیرا-شاهرضا ملکی-صید محمد ملکی- حسن ملکی
....- ناصر نظری-نشسته از راست/-حیدر ملکی نژاد- عبدالکریم بیگ زاده
-یاسر بیگ زاده- نادعلی نادی-عبدالصاحب نظری-خیراله ملکی
 
n16.jpg - 139.84 KB
 
ایستاده از راست/نورمحمد نصرالهی-شهید یوسف نظری-محسن برخورداری
طهماسب صدیق- عبدالکریم بیگ زاده- علیرضا بازدار
نشسته از راست/مرادعلی نصرالهی- ناصر نظری-عبدالحمید بیگ زاده
 
n23.jpg - 123.61 KB
 
ایستاده از راست/مرادعلی نصرالهی- اسد شاهنظر-شهید یوسف نظری
 حسن ملکی و فرزندش محسن- ناصر نظری
 
n17.jpg - 110.17 KB
 
مرادعلی نصرالهی- شادروان مهدی خان بیگ زاده- علیرضا بازدار
 
n18.jpg - 132.15 KB
 
از راست/زنده یاد بهرام نصرالهی- اردشیر نصرالهی-مرادعلی نصرالهی-نورمحمد نصرالهی- نادر نصرالهی-جانی آذرپیرا
 
 
از راست به چپ:محمد نصرالهی-شهرام نصرالهی- نادر نصرالهی
 
p9.jpg - 66.27 KB
 
زنده یاد اورام نظری یکی ازجاودانه ها و  بنیانگذاران روستای بیشه دراز
 

 

c7.jpg - 33.54 KB

زنده یاد محمد ملکی فرزند صید محمد

c6.jpg - 84.74 KB

c9.jpg - 146.32 KB

c12.jpg - 60.53 KB

الیاس باصره و زنده یاد کریم باصره

c2.jpg - 63.98 KB

c3.jpg - 70.84 KB

یارمحمد نصیری-زنده یاد اورام نظری- لطیف نصری

c4.jpg - 63.34 KBچ

زنده یاد نجفعلی اعلایی

c5.jpg - 62.70 KB

شادروان محمد رضا اروانه

c1.jpg - 79.18 KB

c10.jpg - 194.28 KB

a 13.jpg - 220.27 KB

c15.jpg - 40.00 KB

c14.jpg - 49.49 KB

0021.jpg - 245.35 KB

e7.jpg - 125.18 KB

e9.jpg - 129.81 KB

e13.jpg - 244.77 KB

سیل نیازعلی

 

پیر شدم پیر تو ای جوانی...جوانی...جوانی ی ی ی
n1.jpg - 69.92 KB
نبی اله بیگ زاده بهار 64--پشت په له-عکاس شیرمحمد بیگ زاده
n2.jpg - 64.92 KB
روبروی بیمارستان بیشه دراز-حمید بیگ زاده و  عبدالکریم بیگ زاده/
عکاس مرادعلی نصرالهی
n3.jpg - 76.41 KB
مدرسه ی راهنمایی انقلاب/ایستاده از راست:1- نادعلی نادی2- نعمت ملکی
3-غلامرضا باصره4-زنده یاد حسینعلی ملکی5-علی عبدی نسب6-شاه رضا ملکی
نشسته از راست:1-حسین ملکی2-محمد سلیمانی -کودک رضا نادی.عکاس: نبی اله بیگ زاده
n4.jpg - 55.06 KB
 
مرادعلی نصرالهی کوهای بالای  بیشه دراز
n6.jpg - 91.84 KB
شهر میر:1-برزویی2-حمید بیگ زاده3-پرویز و یاسین برزگر4-نبی اله  بیگ زاده
5-مجید بیگ زاده6-خدامرادنادری7-مسلم نصرالهی
n7.jpg - 90.22 KB
برف به یاد ماندنی بیشه دراز زمستان 1375/نبی اله بیگ زاده-یاسین باسره
محمد کریم بیگ زاده-مهندس رضا ملکی
n12.jpg - 78.43 KB
بچه های بیشه دراز برف به یادماندنی
n8.jpg - 117.09 KB
بهاران تکرار ناشدنی بیشه دراز/پاتله ن چفته/حیدر ملکی نژاد و مجید بیگ زاده
n9.jpg - 86.17 KB
از راست:پرویز ملکی-یداله ملکی-محمد کریم بیگ زاده-رمضان ملکی
وشهید ناصر ملکی
n5.jpg - 98.88 KB
 
n21.jpg - 110.88 KB
 
n22.jpg - 109.62 KB
ma.jpg - 101.41 KB
n14.jpg - 119.53 KB

 

f1.jpg - 83.70 KB

از راست به چپ:نبی اله بیگ زاده- کرمرضا باصره-آقا رضا آذرپیرا-

حمید بیگ زاده-پرویز باسره-محمد کریم بیگ زاده-حسین ملکی-محمدخان

شیری-فریدون رضایی

f10.jpg - 71.37 KB

زنده یاد صفر داراب زاده

f11.jpg - 57.99 KB

f12.jpg - 61.92 KB

زنده یاد اکبر محمودی

f13.jpg - 110.25 KB

f2.jpg - 85.89 KB

f3.jpg - 65.83 KB

اردوگاه آوارگان گل دری بالای چفته 1359

از راست به چپ: ناصر نظری-امین شاهنظر- محمود نظری-حمید بیگ زاده

f4.jpg - 71.76 KB

f5.jpg - 91.09 KB

f6.jpg - 48.67 KB

f7.jpg - 66.07 KB

f8.jpg - 100.97 KB

 

m19.jpg - 147.17 KB

 

از راست: علیرضا بازدار-عزت چوبین جمشید نظری-شهید نعمت نظری-

؟؟؟؟؟؟؟؟-طهماسب صدیق. مکان بیشه دراز جنب موتور آب

m17.jpg - 26.31 KB

یادش بخیر شادروان علی حسین نظری

 

m16.jpg - 37.58 KB

 

m18.jpg - 54.54 KB

m36.jpg - 100.40 KB

m32.jpg - 59.34 KB

زنده یاد  جهانگیر ملکی نژاد

m33.jpg - 49.42 KB

 جمشید ملکی پور

k17.jpg - 87.82 KB

 عبدالرضا ملکی

m9.jpg - 63.02 KB

عیسی نظری - اردوگاه آوارگان درهشهر

 محمد(ملک) بازدار-پست اداره راه بیشه دراز

m20.jpg - 171.56 KB

 

m10.jpg - 50.62 KB

 عبدالکریم بیگ زاده

m6.jpg - 100.74 KB

از راست به چپ:عینعلی علایی-عبدالحسن باویر-شامحمد بازدار-

مرادعلی نصرالهی- علیرضا بازدار-عبدالحمید بیگ زاده-

نبی اله بیگ زاده-محمد نظری-حسین نصرالهی

p20.jpg - 124.14 KB

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها  

 
#50 علایی 1400-03-07 14:39
بسیار عالی
 
 
#49 م.ب 1397-09-20 23:15
باسلام وخسته نباشی خدمت دست اندرکاران سایت بیشه دراز، مطالب جالبی از آن استفاده نمودم،
فقط یک اشکال کوچکی درآن وجود دارد ،
آن هم انتقاد جنجال آمیزاست،آنشاالل ه دوستان عزیز از این پس به احترام تمام اموات همه، تکرارنمی شود !!!!!!!!!
 
 
#48 محمد 1397-09-20 09:33
ایکس، اگه انسان از گزشتگان بویژه همه اموات یادنکند
هیچ فرقی باحیوانات ندارد.
 
 
#47 محمد 1397-09-20 09:27
X خودش در عالمی است،
که مثل حیوانات توجهی به گزشتگان
خود ندارد .
 
 
#46 محمد 1397-09-20 09:27
X خودش در عالمی است،
که مثل حیوانات توجهی گزشتگان
خود ندارد .
 
 
#45 شادمهر آذرپیرا 1397-09-05 01:47
دستت درد نکنه آقای بیگ زاده..لطفا از عکسهای بزرگان بال وی وی هم بزار
 
 
#44 شادمهر عقیلی 1397-09-05 01:45
دستت درد نکنه آقای بیگ زاده..
 
 
#43 مهدی بختی 1395-12-01 23:50
آه ای خاطرات ماندگار یادمان مانده براین روزگار ،کشتی طوفان زده برروی آب چشمهای بی تحرک برسراب دنیا رادرقاب عکس باید دید که چه زود می گذر د
 
 
#42 راشدباویر 1395-06-19 01:15
عالی بود
 
 
#41 راشدباویر 1395-06-19 01:13
سلام نبی الله بیگزاده سپاس از اینکه خاطرات گذشته راخیلی خوب حتی عالی برایمون زنده کردی ،دهه شصت همواره پربودازخاطرات تلخ وشیرین،تلخیش ازدست دادن عزیزانمان درجنگ وشیرینیش وفاق دوستی وهمدلی بود که بین اهالی روستایمان وجود داشت باتشکر
 
 
#40 سلیمان نژاد 1395-06-05 11:07
سلام آقا نبی کار ارزشمندی است آون ادامه بده ما را از راه دور بردی به روستای تاریخی ویشه راز
 
 
#39 میشی 1394-12-27 14:31
به برادرم روح ا... نظری و اصغر احسانی
 
 
#38 عبدالای میرعباس 1394-12-11 17:25
هههههههههههی روزگار، عجب روزگار گرمی بوده بقول پدرم کاش میشد مثل فیلم ویدیو زمان را به عقب برگرداند، همه گرم و صمیمی دور همدیگه الان مگه منتظرباشیم یکی عروسی کنه یا کسی بمیره بلکه تکو توکی همدیگرو ببینیم اگر هم ببینیم یک سلام احوالپرسی مختصر وبعد خداحافظ....!
 
 
#37 مهسا از دهلران 1394-11-25 17:31
واقعا اشک ادم در میاد وقتی می بینی کسی که قبلا بودن الان جاشون خالیه.
 
 
#36 علی سعادتی 1394-06-26 05:04
با سلام.سالی ک برف اومد من تو بیشه دراز کلاس اول بودم با آقای مجید بیگ زاده خیلی تو برفها عکس گرفتیم کاش اون عکسارو هم بزارید.ممنون
 
 
#35 صادق صگوری 1394-06-10 09:49
وب سایت بی نظیر بود
 
 
#34 میلاد سلیمان نژاد 1394-03-27 22:33
سلام خدمت آقای بیگ زاده, عکس های ارسالی خیلی عالیه و کارتون معرکس
واقعا ممنون و موفق باشید
 
 
#33 رافائل 1394-03-23 11:38
سلام
خدایی عکسهای که برف اومده خیلی جذابه یه چیز چرا عکسی از شادرون علیمراد آذرپیرا نمی بینم؟
 
 
#32 علی از ایلام 1393-04-27 11:32
یاد وخاطرات دورانی که در بیشه دراز زندگی کرده ام هیچوقت فراموش نمی کنم جه فایده موقعیت شغلی ام ایجاب کرد که دیارم را ترک کنم .ارزوی قلبی ام است که یک روز دیگر بیایم ودوباره بیشه دراز قهرمان پرور را اباد کنیم .به امید انروز
 
 
#31 فرهاد مجیدی7 1393-04-14 16:36
دایی نبی خسته نباشی دمت گرم
 
 
#30 اب وهواشناسی 90 1393-03-27 16:26
با سلام وسپاس به خاطر این کار زیباتون وبرای این هنری که به خرج دادید بزرگوارمحمودی
 
 
#29 مامان.نگارازشوش 1393-03-05 14:04
سلام. دایی لذت بردم ازاینکه یکباردیگه برگشتم به خاطرات بچگیم
بااینکه ادمهای قدیم همه رفتندولی بادیدن عکسهایشان بیشه دراززنده می شود
مرسی

پاسخ:سلام بابت حسن نظرتون ممنون کاش ذراه ای از صفا و خوشبختی دیروز باموو میموند... متشکر
 
 
#28 بیشه درازی 1393-01-26 01:56
با سلام و سپاس فراوان به خاطر سایت خوبتون. اگه میشه لطف کنید زیر همه ی عکس ها اسم افراد رو بنویسید چونکه ما نسل جدید خیلی هاشونو نمی شناسیم ولی کنجکاویم که هم ولایتی های قدیم خودمونو بشناسیم. باز هم ممنون.
 
 
#27 میلادجلیلیان 1392-10-11 20:58
واقعا زیباست بهتره روی همه عکساتون اسم باشه در مورد زنده یاد اکبر محمودی هم مطلبی دارید بنویسید یا شهدای عزیزتون
 
 
#26 فيروزنصراللهي 1392-09-30 21:27
سلام خيلي عالي......خيلي از اين تصاوير فاميلاي من هستن. ولي من نميشناسمشون هر کدومشون رفتن خدا روحشونو شاد کنه خصوصا مرحوم حاج موسي نظرزاده
 
 
#25 تله نو 1392-09-30 13:56
لطفا عكسهاي تله نو به اسم تله نو بزن
تنكس
 
 
#24 مصطفی 1392-09-17 14:31
گاهی ما عکس ها را میسوزانیم وگاهی عکس ها مارا میسوزانند.
 
 
#23 مصطفی 1392-09-17 14:08
خدایا،،
یا خیلی برگردون عقب،،
یا بزن جلو!
اینجای زندگی دلم خیلی گرفته!..
 
 
#22 باند جمیز باند 1392-09-12 23:06
کاشکی ظاهر و باطنمون یکی بود خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت
 
 
#21 عبدالله 1392-08-19 14:41
هروقت که عکس ناصر ملکی عزیز رو می بینم دلم
آتیش می گیره.آخه تقریبا هم سن و سال بودیم.
شهادت خوشبو ترین گل خداست که هم خیلی دوره وهم خیلی نزدیکه.
اللهم الرزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک
 
 
#20 مقصد بيشه.روگه. 1392-05-28 20:26
دیروز،
پس از سالها
به روستايمان برگشتم.
دیدم،
کوچه های خلوت آشنایی را
بزرگراه غریبگی کرده اند.
دلم...، گریه اش گرفت.
 
 
#19 مقصد بيشه.روگه. 1392-05-25 19:52
دلم میگیرد… دلم برای بيشه دراز میگیرد
برای غربت غریبانه اش،پذیرش بی چون و چرایش....
 
 
#18 آشفته 1392-05-19 18:46
نبی جان سلام داداش.واقعا کارت خیلی عالیه.مرسی....ا ز رو بغض دارم اینو مینویسم واقعا حیف نیست م... .....اما برای حاجی علی حسین دوس داشتنی و مهربان واااااقعا یادش بخیر که بعد از 40سال اسمش برای خانه خدا خوانده شد ننویسی...(((این متن رو نمیخواد نمایش بدی (برای یادآوریه)))با تشکر فراوان.....

سلام حرف شما متین و درست میباشد.ولی بنا به دلایلی من همه ی القاب و حذف کردم و چون به قول شما حاجیا زیاد بودن فلذا تصمیم بر این شد لقب حاجی نذارم و البته نذاشتن حاجی هیچ چیزی از خوبیها و دین داری و تعصب حاج علی حسن کم نمیکنه علی حسین از خودم بود و هیچ فاصله ای با او ندارم کسی بود که یاد پدرم همیشه بر لب داشت//با سپاس از حسن نظر شما
 
 
#17 هادی جمشید 1392-05-13 16:07
اخ ویشراز یادت وخیر
 
 
#16 حسام ملکی 1392-05-09 00:21
سلام فوق العاده بود
پدر کلی تشکر کرد بابت جمغ آوری عکسا

یلام مرسی حسام عزیز
 
 
#15 حمید عاشق بیشه 1392-05-07 21:21
درود بر بیشه دراز و مردمان پاکش
 
 
#14 شهليارون كت قوز 1392-05-01 08:48
سلام رفيق دمت گرم خوه چين بعدي هم بزوني كي بيمنه. مه شهليارونيكم هم نزيك خليج فارس. راسي زوني ايمه تاتزايم؟؟!!!

سلام بر شما/ ممنون و سپاسگزارم
 
 
#13 سجادابسالان 1392-04-28 22:27
دست طلااقای بیگ زاده
 
 
#12 aghbal. 1392-04-12 11:01
منم که اهل بیشه دراز هستم خوشم آمد این سایت خانوادگی است از داماد ها و خواهرزاده ها عکس گذاشته شده که لازم نیست آلبوم خانوادگی به دیگران نشان بدهید . عکس یک معنا و مفهوم دارد و برای خیلی بی مزه است کسی که خاطره ای نداشته باشد چیزی بجز صرف وقت برایش نیست عکس را عموم و قابل استفاره بگذارید مطلب و نوشته داشته باشد از مراد نصرالهی که بیشترین عکس دارد مطلب بگیرید . بطوریکه منبع یک تحقیق علمی و فنی میراث فرهنگی باشد . کسی خودش را آماده نمی کند بیاید آن شخص را ببنید اما جاذبه های فرهنگی و طبیعی کشش دارد ببخشید من همه تان را دوست دارم . هدفم ارتقاء سایت است .بعد هم اگر شد سر می زنم u. s. a

من كه چيزي نفهميدم موافقي يا مخالف خوشت مياد يا نمياد
 
 
#11 سجادابسالان 1392-04-07 17:04
اقای بیگ زاده این سوالوقبلاهم گفتم بیشه دراز ازچندطایفه تشکیل شده یه نگاهی هم به اونابندازیدباتشکر

منم هزار بار این سووال و جواب دادم و دیگه هم جواب نمیدم//از همه ی بیشه درازیها درخواست کردم که مطلب و عکس بفرستن و تو این مورد شما میتونید از طایفتون عکس و مطلب بیارید.
 
 
#10 محمدکریم 1392-04-02 23:20
خوشم ازت اومد اسم ایکس رو واسه خودت گذاشتی ، یعنی هیچ ، یعنی کشک . . .
 
 
#9 ایکس 1392-04-02 20:11
جایروندهای مرده پرست اگه راست میگید از زنده هاتون که قابل دیدن هستن بگید وبنویسید

سلام دوست عزيز خوش باشيد// متشكرم
 
 
#8 حميد 1392-03-28 11:32
عالي بود و هم ناراحت كننده
 
 
#7 حسین 1392-03-06 17:41
به یاسر سلام برسون
 
 
#6 سجاد باویر 1392-02-27 21:10
دمت گرم لذت بردم
اخخخخخخخخخ ور ویشراز قدیم.....
 
 
#5 علی 1392-02-27 01:08
عالی بود
 
 
#4 رامين 1392-02-08 18:54
سلام خيلي عكساي زيبا و جالبي بودند.ممنونم

//////////////////////
موفق باشيد
 
 
#3 سجاد نظری 1392-02-04 16:41
وب سایت بسیار جالبی بود.
 
 
#2 سجاد نظری 1392-02-04 16:35
خیلی خوب
 
 
#1 خالد 1391-12-23 00:52
نبی جان قربون قلبت


سپاس خالد عزيز
 

نوشتن دیدگاه

آمار بازدیدکنندگان


کاربران امروز23
کاربران دیروز36
بازدید کل586673

سیستم آمار بازدیدکنندگان

ابزار هدایت به بالای صفحه

.