شعری محلی از حاج عباس حسنی

ادامه و تکمیل شعری محلی از حاج عباس حسنی

خوشال و آسک ویشه راز جام بی                   یار و همدمم ملا اورام بی

زمونم خوش بی دنیام وه کام بی                     ولاتم همه امن و آرام بی

ایل و طایفم همه ده لام بی                        تموم مال جمی ده نو روستام بی

هم جای رعیت و هم جای کیخام بی                هم جای سوزلی هم جای رضام بی

هم جای بالووی قوم و همسام بی                   هر جا دپلیام همه اقوام بی

هم جای عبادت هم جای دعام بی                   همه مردمی مومن خدام بی

ویشه راز مری بام دنیام بی                        که همه دنیا ده ژیر پام بی

امکه پکر و کز و ناشایم                          کسی نیه که برسی ودایم

همراز شوو  وهمدم بایم                          وینه بیستین و شوق فرهایم

روستام چول بیه دی نیه آیم                        ابی درده تا کی بکرم قایم

هناسم سی و دیمم بیه دول                        ویشه راز منیه بی ساون و چول

تا کی نه وشم تا کی خووم بم گول                 بار ای رنجه بکیشم وه کول

ار مردم باشتان یا ناشتان قبول                     فره ای رنجه مه کردیه ملول

تا کی بنیشم دس ال سر دس                      ای درد و رنجه نه وشم وه کس

دلم گیریایه دی نیه هوس                         هم شل و هم شه کت هم نیرم نفس

ناله نالمه چی شیر ده قفس                       نشونم بنی اگر کسی هس

بی رونق بیه بی جا وجلال                      جور آسمون اسپی و زلال

که اوری کفتیه او ور بای شمال                  نی واری اله یه وارو ده سال

جور آیمه ل بدشانس و اقبال                     که تسبیح خسن هه بد درای فال

باقی منیه ای رنج ودل دردی                    هیلمه ور نوبت بعدی


با سپاس از همه دوستان و آشنایان به عرض برسانم  دلتنگی

از گذشته ی خود و بیشه دراز و اهالی آن دارم که به صورت

شعر تقدیم نمودم////عبد حسنی

 

ادامه ی شعر

 

یه بیشتر دلم کردیه کواو   که ای غم نامه منیه بی جواو

 

ای همه داد و گلگی کردم  شکایت وه لای هر کس که بردم

 

ده لای هر کس وه التماس کفتم   جواو لازم و گوش نشنفتم

 

آخر عاقبت یه سه مجبورم   ده ای مورده بیشتر بجورم

 

وه ر ای قضیه ناچارم ناچار  همه کوششم کل برم و کار

 

پناهنده بووم وه درگای خدا   قی م بووسم السم وه پا

 

قیم بووسم ساکت ننشینم  رنج سفری وه کول بکیشم

 

ناو خدا بیارم بچم وه سفر  تا شاید وه دس بیارم خه ور

 

باید سفری بکرم آغاز  یه سره بچیم ور ویشه راز

 

هر چه که خوازم اژ خووه بپرسم   سوال لازم  ده خووه بپرسم

 

به شم ویشه راز حال و کارت چاو   حال و هوای روزگارت چاو

 

کو برو برو کو هیاهوت   کو جماعت مردم خووت

 

کو مردمه له کل قوم و خیشت   نیکو سیرت و نیکو اندیشت

 

کو جماعت و ایل و تبارت   کو ملا اورام بنیانگذارت

 

مینی وه مال همسا بار کرده  بار غم وغصه گرتینه گرده

 

دلم نجات به اژ شراره ته ش  راز مصیبت چولیت وه م به ش

 

وت بیلم لال و ساکت جور برد   دل پر خینم دوواره نار وه درد

 

دوواره نار وه درد دل پر خینم  تازه تر نه که زخم چرکینم

 

تماشا بکه بوین حال و روزم  چی هیزم تر دایم کور سوزم

 

چی پیره داری ران و ریت بیمه   ده اوو ویشه راز گذشته نیمه

 

گر و گل بیمه چی پیره داری   حتی کل کلوو سر وه م نیاری

 

دار هشکیکم نه که ویشه راز   کموترلم کل کردنه پرواز

 

اژ یک پشکیامه ده اوو خووم نیام   ده ریگذری نه نیشی ال سام

 

آبایم بار کرد و مه تنیا مالم  چول و هول بیمه مه بد اقبالم

 

بی قوم و خیش و بی کس مه نمه   دل اژ زندگیه دنیا که نمه

 

دل خووشی نیرم وه دار دنیا   اژ گه ل بریامه مه نمه تنیا

 

چی قاز و قولنگ اژ گه ل بریامه   چی زندانی وه زنجیر بسیامه

 

خوازی بزونی مشکلم جه بی   ای شرح وحاله بره به نبی

 

بره به وه دس نبی بیگ زاده   کور پیا خووه راس و آزاده

 

منظورم مرحوم مشی عباسه  که کمتر چی خووه دیای وی راسه

 

یای و خیر بو روانی بو شای   خوش و خرم و بهشت دو وه جای

 

بره به نبی اوو نکته سنجه  ای غم نامه ی پر درد و رنجه

 

بر به وه نبی تا بی که ماواره  روستای چول مه نه ی بی کس وکاره

 

امرو بیکه سایت که فردا دیره   اوضای اول ده ای گرمسیره

 

بش بیکه سات و به شی وه مردم   شرح واحوال واندوه و دردم

 

به ش اول روستای گرمسیر زمین  چول و هول منیه غمناک و غمین

 

ار مردم وتن ویشه راز چه یه  به ش اژ کم لطفی ساون خویه

 

به ش ساون خووه لطفی بیه کم   که تک وتنیا منیه اژ جم

 

ویشه راز همتی دوواره خووازی  تا جور سابق اژ نو الرازی

 

امیدوارم وه مشکل گشای  تا که دوواره او رونق بیای

 

همتی تازه وه گردی برن   جور گذشته زنه ی بکرن

 

خدایا قدرت به وی مردمه   تا تسکینی بن وه ای دردمه

 

یه سه تسکین درد دل مه   که یه نو و رنج بی حاصل مه

 

زنه بمینم اژ نو بوینم   روستا چول کرده له شهری نشینم

 

دوواره بکرن دل وگیونم شای  روستای چول مه نه م بکرن آبای

 

امید وه خدا رسی اوو روزه  چون هر تلاشگری آخر پیروزه

 

اطمینو دیرم چه زی بو چه دیر  دیان و غیرت کورله جوویر

 

  با سپاس عباس حسنی

 

دیدگاه‌ها  

 
#15 رضا لطفی زاده 1395-05-14 23:30
آدمهای مهربان را دوست دارم،همانهایی که بدی هیچکس را باور ندارند،همانهایی که برای همکس لبخند دارند،همانهایی که بوی ناب آدم میدهند
.ومن باور دارم که تو از همانهایی.
تقدیم به محضر شریف حاج عباس(عبد)حسنی
رئیسم در مرکز مخابرات بخش آبدانان دهه 1370
دوما چاکرتیم
 
 
#14 دکترای ادبیات 1392-09-25 00:46
دست مریزاد پاینده باشید شعر های بومی و مردمی شما را می پسندم
 
 
#13 آشنا 1392-04-23 10:25
اشعار جناب آقاي حسني هم از نظر معنا و هم از نظر قالب و ساختمان شعر بسيار استوار و سترگ مي نمايند.
 
 
#12 مهدي 1392-04-22 18:50
سلام واقعا
شعراي اقاي حسني زيبا و دلنشين هستند
مخصوصا وقتي براي پدرم شعر را كه خواندم دلتنگ شد.
خيلي زيبا بود
زنده باشيد آقاي حسني
 
 
#11 غریبانه 1392-03-31 21:48
سلام میخواهم پاسخ حاج حسنی باشعر بدهم این شعر زبان حال بیشه دراز است
حاجی حسنی یار دیرینم
خدابکری مرگت نوینم
برانگ عزیزم دردت ال گیونم
ارتو نوشی چه خوم نیزونم
ده یادم چیه زمون ایوه
که وخته بووم ورتو لیوه
ده یادم چیه اوهمه پیا
مناجات داشتن او گردخدا
مه اسم نیارم افراد خاصی
نوا برنجی احد ناسی
وگیونت قسم قصه لت راسه
کاملا زونم گیونم خلاصه
اسکه مردم کار بارداشتن
خوشی دکردن هیچ غمی ناشتن
یکی کشاورزیکی دامداربی
یکی مال دخس یکی ده بار بی
مسجدسنگر وعبادتگاه بی
قومی وخویشی ده سرجابی
همیشه تماشاکرم ای کله
شاید بوینم ازی دوسه له

احسنت دست مریزاد واقعن زیبا و وقشنگ بود//سایت بیشه دراز
 
 
#10 بیشه درازی 1392-03-28 08:49
عمو جان سلام واقعا آفرین بر شما.بخدا بیشه دراز رو میشه زنده کرد.اگر خیلی ها بخوان.
 
 
#9 محمدکریم 1392-03-27 00:36
سلام . پسر عمه من با تمام حرفات موافقم ، گذشت دیگه اون هیاهو و کیف و صفای بیشه دراز . . . تمام
 
 
#8 محمدحسین 1392-03-25 04:09
با تشکر از آقای حسنی. آقای نصرالهی پسر خاله جان! همه میدانند که بیشه دراز مرده ای بیش نیست و دیگر هیچ هیاهویی سکوت مرگبارش را نخواهدشکست . وفقط خاطراتی و دلخوش کردنی است ، چرا که در دوران دیجیتال برگشت به روز قبل هم محالست چه رسد به رونق بیشه دراز ! به فرض هم که رونقی گیرد نمادهای در خاک خفته اش را چگونه برخیزانیم؟! نه...نه...بیشه دراز در حسرت فرزندان پاکش چنین تن به خموشی داده و روح از تن بدر کرده...از بیشه دراز خاطراتی مانده ودیگرهیچ!
 
 
#7 ریاض ملکی 1392-03-21 13:16
بسیار عالی بود ممنون حاجی.منتظر شعرهای بعدی شما هستیم.
 
 
#6 مراد نصراللهی 1392-03-19 23:19
شعر بسیار زیبایی است از قلم شیوای حاج آقای حسنی که درد دل همه دوستداران روستاست .
علت تخلیه ی روستا ومهاجرت اهالی به شهرها باید بررسی وآسیب شناسی شود ، درحالی که روستا از امکانات خوب رفاهی برخوردار است ولی متاسفانه اهالی آن را ترک کرده اند ،شاید دلایلی مثل خشکسالی ومشکلات کشاورزی ودامداری (چون شغل اصلی مردمان روستا بوده است) ، عدم وجود زمینه کار برای جوانان، مخصوصا تحصیلکرده ها ، نبود زمینهای کشاورزی مناسب و ....
تا مادامی که این مشکلات ومشکلاتی از این دست وجود دارند نمی توان مردمان روستا را بخاطر ترک آن ملامت کرد!
 
 
#5 بالابلند 1392-03-17 12:32
سلام
بشن وه حاجی ده شعر نوه شی
مووه به یاری اژ چمر بشی
مووه بیارن وره ویشه راز
اژ خوصت بشن اژ دل پرراز
اژ کیخالمو که ده نیه سو
یه له چول بیه جور زمسو
چه بخوازیمن جه نخوازیمن
گرد ای سازه باید بوازیمن
جور زمونه درد بی درمو
درمونی یسه ده خلق خوه مو
هرجا قومی که بشناسیمنه
ار قوم دیره پی هم بیمنه
هرکس که تونی بیای ور روستا
کشت وکار و طرح بکری او پا
یه کی اژ بوسو یه کی اژ خارچک
شروع بکری اژ کار کوچک
ده خسته بیمه اژ شعر نیسنه
بشن وه نبی ای شعره بنه
چایی بخوه رم دوواره بیام
ار نتونسم بنیشن ال جام.
 
 
#4 ملکی 1392-03-17 11:02
درود بر حاجی حسنی که حرف دل همه ی بچه های بیشه دراز را گفتن ولی چه افسوس که همه ی ما این حقیقت را میدانیم ولی هیچ اقدامی برای آبادی دوباره روستایمان نمیکنیم -انشا الله یک هم اندیشی با حضور بزرگان فامیل صورت گیرد تا چاره ای برای بیشه دراز در حال مرگ ونابودی اتخاذ شود -هرچند که الان هم دیر شده است
 
 
#3 سیروس انصاری نیا 1392-02-08 23:20
نفسد گرم و ده سد نه کی ده ر+++نطق وبیاند جای ها بان سه ر+++خوشا وه اوسگ گرد مردم شای بیون+++وه نان خشکی جور پادشای بیون
 
 
#2 اشنا 1392-02-02 16:20
با تشکر از اقای حسنی واقعا قشنگ بود
 
 
#1 نظری 1392-01-30 11:47
سلام برادر حسنی جانا سخن از دل ما میگویی ....
 

نوشتن دیدگاه

آمار بازدیدکنندگان


کاربران امروز22
کاربران دیروز36
بازدید کل586672

سیستم آمار بازدیدکنندگان

ابزار هدایت به بالای صفحه

.