یادش بخیر قدیما

یادش بخیر قدیما

کیا وقتی پاهاشون سرد می شد می چسبوندن به این "علادین" یا نون رو داغ می کردن

 

باز باران با ترانه

 

 

کیا از این زنبیلا داشتن