یاد باد آن روزگاران (19)

به نام خدا

یاد باد آن روزگاران ... ، دوره معلمی / قسمت 19

در سال تحصیلی 75 – 76 برای اختصاص حوزه برگزاری کنکور سراسری با سازمان سنجش مکاتبات وپیگیریهایی انجام گرفت که پاسخ آنها فقط یک جمله بود که بایستی داوطلبان در هنگام ثبت نام محل آزمون خود را شهر دهلران تعیین نمایند،درغیر اینصورت از برگزاری کنکور در دهلران خبری نخواهد بود ! اما هیچ داوطلبی حاضر نبود به این ریسک دست بزند،چون کسانی که در سالهای قبل از آن،به امید برگزاری آزمون در شهر خود به این کار مبادرت کرده بودند، مسیر طولانی ایلام را برای شرکت در کنکور طی کرده بودند،چون نه فقط به دهلران حوزه امتحانی تعلق نگرفته بود بلکه محل آزمون آنان در مرکز استان تعیین شده بود، آزمونی که می توانستند در شهرهای دزفول واندیمشک بگذرانند که نسبت به ایلام فاصله آنان از دهلران کمتر بود! روی همین اصل دیگر هیچ داوطلبی رغبتی به انجام این آزمون وخطا نداشت وبرای خود درد سر بوجود نمی آورد!

با این وصف مسئولان شهرستان همچنان با جدیت بدنبال آوردن حوزه کنکور به دهلران بودند و در دبیرستانها،دانش آموزان را تشویق میکردند که در فرم ثبت نام غیر از دهلران جایی دیگر را بعنوان محل آزمون درج ننمایند وعلاوه براین در جلسه ای تصمیم بر این شد که در ایام ثبت نام داوطلبان،یک نفر از طرف آموزش وپرورش در اداره پست شهرستان مستقر شود وپس از کنترل فرم ثبت نام ومحل آزمون انتخابی محل آزمون افرادی که شهری غیر از دهلران قید نموده اند،را به دهلران تغییر دهند و اینگونه هم شد بطوریکه در فرم ثبت نام همه ی کسانی که پاکت مدارک خود را ازطریق پست دهلران ارسال نمودند،در قسمت محل آزمون،نام دهلران درج گردید وخوشبختانه این کار به ثمر نشست وحاصل آن اختصاص حوزه کنکور سراسری سال 1376برای اولین بار در دهلران بود!

تعداد داوطلبان دهلرانی بیش از 1850 نفر بود که رقم قابل توجه وچشمگیری بود! در سالهایی که دهلران حوزه کنکور نداشت،این تعداد داوطلب اعم از پسر ودختر باید عازم شهرهای مختلف میشدند،یکبار برای دریافت کارت ورود به جلسه ویکبار هم برای شرکت در آزمون باید مسیر شهرهای محل آزمون راطی میکردند،تحمل هزینه های اضافی،تلف شدن وقت داوطلبان که صرف مسافرت به شهرهای دیگر میشد،اضطراب واسترسی که بابت رفت وآمد آنان را آزارمی داد ودلهره از بموقع نرسیدن بجلسه آزمون،کمبود وسیله نقلیه وعلاوه براینها داوطلبان دختر به تنهایی قادر به عزیمت به شهر محل آزمون نبودند ومعمولا یکی از افراد خانواده آنان را همراهی میکرد،این موارد برای مردم وفرزندان آنان مشکلات عدیده ای بوجود می آورد وهزینه های فراوانی بر خانواده ها تحمیل میکرد،که با برگزاری کنکور در شهر دهلران این مشکلات برطرف گردید وداوطلبان با آرامش می توانستند در آزمون شرکت نمایند.

دو- سه هفته قبل از شروع آزمون مقدمات آن را آماده کردیم،یادش بخیرمسئول حراست وقت چون تجربه همکاری در برگزاری کنکور در شهر آبدانان راداشت وخود به لحاظ دقت فراوان و داشتن حساسیت بالا درانجام کارها،تاکید میکرد که اجرای کنکور کاری مهم وحساس است وبایستی خیلی مواظب باشیم که به نحو احسن وبدون ایراد انجام شود.

از طرف سازمان سنجش نماینده ای بنام آقای مهربان در دهلران مستقر گردید که کارتهای ورود بجلسه را نیز با خود آورده بود،دو حوزه توزیع کارت مجزا برای پسران ودختران در نظر گرفته شد وبه در خواست مسئول حراست در محل هر حوزه توزیع کارت، دو نفر مامور از طرف نیروی انتظامی برای جلوگیری از هرگونه اتفاق احتمالی مستقر گردیدند،روح زنده یاد جناب سرگرد سعیدی شاد که برای آن آزمون وسایر آزمونها با آموزش وپرورش نهایت همکاری را داشت.

برای اجرا حوزه بندی صورت گرفت ومکانهای برگزاری نیز تعیین شدند،مدارسی دارای سالنهای بزرگ،یک سالن ورزشی ونیز ساختمان دانشگاه پیام نور برای این امر اختصاص یافتند،این مکانها بوسیله وسایل خنک کننده وسایرملزومات مجهز شدند.

بدرخواست ریاست آموزش وپرورش واز طریق فرمانداری جلسه شورای اداری تشکیل گردید وهمه ادارات به همکاری وتهیه امکانات مورد نیاز برگزاری کنکورملزم گردیدند، بطوریکه هر اداره موظف شد که یکدستگاه وسیله نقلیه با راننده در روزهای برگزاری کنکور در اختیار آموزش وپرورش قرار دهد تا هرجا که لازم بود،مورد استفاده واقع شود، از همین رو به هر حوزه برگزاری یک دستگاه اختصاص یافت،ازطرف شبکه بهداشت یکدستگاه آمبولانس با پزشک وتجهیزات نیز در محل اداره آ. پ مستقر شد.

در این بین حضور ماموران انتظامی برای حفاظت از حوزه های برگزاری آزمون خیلی چشمگیر بود،حفاظت از حوزه اصلی وحوزه های اجرا همه برعهده این عزیزان بود وبا جدیت همکاری میکردند.عوامل اجرایی حوزه ها از میان زبده ترین وتوانمندترین همکاران فرهنگی برگزیده شد ویکی – دو روزقبل از شروع آزمون یک جلسه توجیهی برای همه آنان در محل سالن بزرگ آموزش پرورش تشکیل گردید،انتظار می رفت که نماینده سازمان سنجش،شیوه اجرای کنکور را برای مجریان تشریح نماید،اما ایشان اینکار را به آموزش وپرورش محول کرد وریاست اداره هم این امر را به بنده واگذار نمود،با وجودیکه تجربه برگزاری کنکور را نداشتم ولی با مطالعه دستورالعملها ویادداشت نکات وموارد مهم در جایگاه شرح وتوضیح چگونگی اجرای آزمون قرار گرفتم وخوشبختانه توانستم این وظیفه را به خوبی که خود هم انتظار آن را نداشتم،انجام دهم ! اداره برای برگزاری کنکور هزینه مالی زیادی متحمل شد وانتظار میرفت که همه ی آن هزینه ها از جانب سازمان سنجش پرداخت گردد ولی سازمان سنجش بجز حق الزحمه عوامل اجرایی وهزینه پذیرایی داوطلبان در جلسه آزمون،هیچ رقمی از آنها را تقبل نکردوحتی پول حاصل از فروش دفترچه سئوالات را نیز مطالبه می نمود!

آن کنکور با دقت وحساسیت فراوان وبه نحو احسن برگزار شد وباعث شد که نام دهلران بعنوان حوزه برگزاری کنکور در دفترچه های ثبت نام این آزمون برای همیشه قید گردد و همه ساله فرزندان ما کنکور را در شهر خود بگذرانند ودیگر آواره شهرهای دیگر نشوند وازاین بابت خیلی خوشحال بودیم که توانسته ایم خدمتی هرچند ناچیز به همشهریان محروم خود،نموده باشیم.... ادامه دارد 

                                                         مراد  نصراللهی            

دیدگاه‌ها  

 
#4 دهلرانی 1393-03-06 20:41
استاد درست می فرمایند.
من شخصا در کنکور سال 75 که دهلران حوزه برگزاری کنکور نداشت با بچه ها رفتیم اندیمشک شب مسافرخانه خوابیدیم و شام ساندویچ خوردیم صبح هم بدون صبحانه رفتیم سر جلسه امتحان - فقط یک چایی در بین مسیر خوردیم- اما خب بهترین رتبه شهرستانهای دهلران و اندیمشک رو اوردم.
این موفقیتم مرهون لطف خدا بود فقط.
 
 
#3 دانش آموز آن دوره 1393-02-25 16:34
با سلام پس چرا آزمون آن دوره ورودي پيش دانشگاهي ما را انداختند شهرستان دره شهر دقيقا سال 1376 و ما ناچار شديم بعلت كمبود ماشين در مسير برگشت از مسير دره شهر -پل دختر- انديمشك - دهلران آن هم با كرايه هاي گزاف بيايم و شانس فقط اين بود كه همه پسر بوديم ودختر خانم آن سال داوطلب دهلران نداشت و كلي از وقتمان بصورت بلاتكليف در ترمينال گذشت اما مسئدولين آموزش و پرورش وقت دهلران هيچ گونه اعتراضي نسبت به اين عملكرد سازمان سنجش نداشتند هر چند در دفترچه محل آزمون را دهلران انتخاب كرده بوديم واي كجايي مسئول دلسوز !!!!كه هميشه اين شهر بايد زير سايه ديگر شهرستانها باشد
 
 
#2 گمنام 1393-02-24 20:12
استاد عزيز اين خدمت خالصانه به مردم متدين ديارمان باقی الصالحاتی است که جز خدای متعال کسی نه اجر آن را می دهد و نه می تواند بدهد در حقيقت مصداق حديث شريف مداد العلما افضل من الدما شهدا هستيد خدا شما را حفظ کند.
 
 
#1 میثم 1393-02-24 13:49
عبادت به جز خدمت خلق نيست.
هر مسلماني كه گروهي از مسلمانان را خدمت كند خداوند به تعداد آنها در بهشت به او خدمتكار مي دهد.
جناب آقای نصرالهی این خدمت بزرگ حضرتعالی برای درج نام دهلران بعنوان حوزه برگزاری کنکور در دفترچه های ثبت نام آزمون سراسری به هیچ وجه از یاد فرزندان این دیار نخواهد رفت.
امیدوارم خداوند به پاس این خدمت شما به تعداد کسانی که از آن سال به بعد برای آزمون به شهرهای مجاور مسافرت نکردند در بهشت خدمتکار بدهد.
همیشه ی عمر سالم و تندرست باشید
 

نوشتن دیدگاه

آمار بازدیدکنندگان


کاربران امروز3
کاربران دیروز22
بازدید کل585427

سیستم آمار بازدیدکنندگان

ابزار هدایت به بالای صفحه

.