دل تنگ کودکی....

IMAGE

دوشنبه, 02 مرداد 1396 گاهی دلم برای خودم تنگ می شود... باز دلم بی قرار شده بی قرار روزگار کودکی روزگار بی غمی روزگار سر خوشی روزگار معصومیت و پاکی روزگار آرزوهای کوچک و ساده روستایی خیلی دلم تنگ شده... برای مدرسه دوران کودکی ام... برای"بابا آب داد" برای "بابا نان داد" برای شعر"باز باران با ترانه،میخورد...

اشعار استاد مرتضی صحرایی

IMAGE

شنبه, 24 تیر 1396   مجموعه شعرهای مرتضا صحرایی دردا که ترانه بر لبم نیستیا هست و کسی مخاطبم نیستدر بستر مرگ بار خفتمشب نیست که سوزش تبم نیستدر پرده ی ظلمت است آفاقامید سحر به امشبم نیستهر شام که فتنه بارد از چرخفریاد رسی بجز ربم نیستاکنون که فغان اثر نداردجز مهر سکوت بر لبم نیستبا لمعه ی اشک...

یک روز تابستانی

IMAGE

یکشنبه, 24 مرداد 1395 تابستان وبیشه دراز اشعه های طلایی خورشید صبحدم،صورت آفتاب سوخته وزمخت روستاییم را نوازش می کند.سرم را زیر ملحفه رنگ ورو رفته وچرک گرفته،قایم می کنم.اما باز هم از سوزش گرمای تابستانی اول صبح،در امان نمی مانم.مادر،این کوه درد ورنج وزجر و زحمت،ابتدا با صدای نسبتا مهربانش،یکی...

شاه ماران

IMAGE

یکشنبه, 15 آذر 1394 افسانه شاه ماران ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﯼ ﺷﺎﻣﺎﺭﺍﻥ ‏( ﺷﺎﻩ ﻣﺎﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﮐُﺮﺩﯼ ﺷﺎﻩ ِ ﻣﺎﺭﺍﻥ Şahê maran ‏) ﯾﮏ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﯼ ﮐﻬﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐُﺮﺩﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﻮﻝ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﯼ...

تأملی در اصطلاح «کِّر دوویت» (خط داوود)

IMAGE

یکشنبه, 03 خرداد 1394       به قلم دکتر علی اصغر آذرپیرا تأملی در اصطلاح «کِّر دوویت» (خط داوود) شاید بارها، خواسته یا ناخواسته ، در تکلم روزمره‌ی خود از عبارات و اصطلاحاتی استفاده کرده ایم که ریشه و سرچشمه‌ی آنها را نمی دانیم یا حداقل درباره‌ی ریشه‌ی آنها تأملی نکرده ایم. واژه‌ها، اصطلاحات و...

عکسهای زیبا از....

IMAGE

چهارشنبه, 20 دی 1391   چه میشد همینطور بی ریا و ساده میموند. زندگی رو میگم. بارش باران و سیلاب رودخانه-بیشه دراز  ارسال امین عبدالی ارسال امین عبدالی بارش باران و رنگین کمان -بیشه دراز -ارسال امین عبدالی ارسال امین عبدالی

ابزار هدایت به بالای صفحه

.